बेसनी भिन्डी – Besan Wali Bhindi – Besan Bhindi

besani bhindi

बेसनी भिन्डी के लिए आवश्यक सामग्री – 250 ग्राम भिन्डी 2 1/2 टेबल स्पून तेल 1 चुटकी हींग १/२ छोटा चम्मच जीरा 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर 4 हरी मिर्च लम्बाई में कटी हुई 1 टेबल स्पून बेसन 1 छोटा चम्मच धनियां पाउडर 1 छोटा चम्मच सोंफ पाउडर १/२ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर स्वादानुसर नमक 1/4 छोटा चम्मच से थोडा […]

Read more