Red Velvet Cake – रेड वेलवेट केक – Red Velvet Cake In Hindi – How to Make Red Velvet Cake

Red Velvet Cake

Red Velvet Cake/ रेड वेलवेट केक के लिए आवश्यक सामग्री   1 कप मैदा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर 3 अंडे 2 तेअस्पून चम्मच वेनिला एसेंस 1 कप मक्खन  १ १/२ कप कास्टर सुगर २ चम्मच कोको पाउडर 1/2 कप छाछ 2 चम्मच चुकुन्दर का रस 2 चम्मच खाने वाला लाल रंग 1 कप मस्कारापोन चीज़ 1 कप क्रीमी चीज़ 1/2 […]

Read more