सांभर – Sambhar – Sambar Recipes – Sambar Recipe in Hindi

sambhar

सांभर के लिए आवश्यक सामग्री   250 ग्राम अरहर दाल 1/2  छोटा चम्मच राई 1/2  छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चुटकी हींग स्वादानुसार नमक 1  छोटा चम्मच धनिया पाउडर 50 ग्राम इमली 1/2  ग्राम छोटा चम्मच गरम मसाला 10  करी पत्ता 1  छोटा चम्मच मेथी दाना 1  छोटा चम्मच उड़द दाल 1  छोटा चम्मच चने की दाल 1  छोटा चम्मच […]

Read more