वेज मन्चूरियन -Veg Manchurian Recipe – Manchurian Recipe – Veg Manchurian – Manchurian Recipe in Hindi – Veg Manchurian Recipe in Hindi

veg manchurian recipe in hindi

वेज मन्चूरियन के लिए आवश्यक सामग्री मन्चूरियन बाल 2 – कप बन्द गोभी (कद्दूकस) 1-  कप गाजर(कद्दूकस) 1 – शिमला मिर्च (कद्दूकस) 1 – कटी हरी मिर्च 2 – चुटकी काली मिर्च 4 – टेबल स्पून कार्न फ्लोर 1 – छोटा चम्मच सोया सास 2 –  चुटकी अजीनोमोटो स्वादानुसार नमक बारीक कटा हरा धनियां तेल मन्चूरियन सास 2 – टेबल स्पून […]

Read more