Thursday, July 19, 2018
Home Tags Veg manchurian recipe in hindi

Tag: veg manchurian recipe in hindi

वेज मन्चूरियन -Veg Manchurian Recipe – Manchurian Recipe – Veg...

वेज मन्चूरियन के लिए आवश्यक सामग्री मन्चूरियन बाल 2 - कप बन्द गोभी (कद्दूकस) 1-  कप गाजर(कद्दूकस) 1 - शिमला मिर्च (कद्दूकस) 1 - कटी...

वेज मोमोज – Veg Momos Recipe- Momos Recipe -Momos recipe in...

Veg Momos / मोमोज  के लिये आवश्यक सामग्री 100 ग्राम मैदा भरवान के लिए एक कप कद्दूकस पत्ता गोभी 1 बारीक़ कटी शिमला मिर्च आधा...